Beslutet: Gävleimamen Abo Raad ska utvisas

Imamen Abo Raad omhändertogs av säkerhetspoliser efter att Migrationsverket tagit beslut om att han skulle tas i förvar. 

Nu ska imamen utvisas, rapporterar Gefle Dagblad.

Säpo befarar att han planerar terrorbrott eller utgör ett hot mot Sveriges säkerhet på något annat sätt. 

Även Umeå-imamen Hussein Al-Jibury ska utvisas.