Beslutet i kväll: Fler ska testas för corona

Regeringen kommer i kväll fatta beslut om att anslå resurser för att kraftigt utöka antalet coronatester i landet. Beslutet ska tas på ett extra regeringssammanträde, erfar Expressen. 

Förhoppningen är att få ned de mycket höga sjuktalen bland anställda inom framför allt vården, men även andra grupper ska kunna testas i större uträckning framöver.