Första bilden på det nya ”spionskeppet”

Här är den första bilden på Sveriges nya ”spionfartyg”.

Med toppmodern utrustning kan besättningen på fartyget samla in information om radiosignaler på Östersjön.

– Av sekretesskäl kan jag inte berätta några detaljer om det men fartyget är mycket viktigt, säger Kristina Swaan, kommunikationschef vid Marinen.