Hälften av svenskarna: Vården klarar corona

Hälften av svenskarna har högt förtroende för sjukvårdens förmåga att klara coronaepidemin.

Det visar en opinionsundersökning från DN/Ipsos.

En fjärdedel har lågt förtroende och en fjärdedel har ingen klar uppfattning.