Hårda domen mot tågprojektet: Pausa

Regeringens planer på höghastighetståg sågas i en ny rapport från Riksrevisionen.

Det rapporterar Dagens nyheter

Slutsatsen i rapporten är att hela processen nu pausas.