Hotet mot ”Allsång på Skansen” – programmet riskerar ställas in

”Allsång på Skansen” kan komma att ställas in, uppger DN.

På grund av den rådande coronapandemin befinner sig Skansen i en ekonomisk kris och hotas av konkurs – och de måste förhålla sig till regeringens direktiv om att begränsa sammankomster till max 50 personer.

– Att genomföra årets program så som det brukar se ut är inte möjligt i dagsläget, med tanke på rådande direktiv från regeringen, säger Per Rådelius, projektledare på SVT.