Jordbävning i Thailand: ”Vår säng skakade till”

En kraftig jordbävning har inträffat i gränstrakterna mellan Thailand och Laos, enligt US Geological Service. 

Epicentrum ligger nära provinsen Nan i norra Thailand. 

Skalvet fick byggnader i Bangkok att skaka.