Kängan till Sölvesborg – följer inte skollagen

Skolinspektionen riktar nu skarp kritik mot SD-styrda Sölvesborg. 

Detta eftersom kommunen visar stora brister i att erbjuda modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk till högstadieelever. 

”Brister som naturligtvis inte ska existera och ska åtgärdas skyndsamt”, skriver Kith Mårtensson, M, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.