KD beslutar om satsning på höghastighetståg

UMEÅ. En vändning – från att man tidigare var för till att man nu är emot – från Kristdemokraterna i frågan om Sverige ska bygga nya stambanor höghastighetståg kan stoppa hela den planerade satsningen.

Och partiet, vars styrelse föreslagit en vändning, var minst sagt splittrat när frågan behandlades i det högst beslutade organet. 

Det är dags att ta ansvar för Sveriges finanser, men också för att hela Sverige ska kunna leva, sa EU-parlamentarikern Sara Skyttedal (KD), som företräder partistyrelsen i frågan. 

– Det är fullt på befintlig räls, sa Acko Ankarberg Johansson (KD), som till skillnad från partistyrelsen menar att man ska få fast vid att bygga de nya stambanorna.