Konsumentpriserna steg upp i september

Konsumentpriserna , KPI, steg något i september.

Högre priser på kläder har bidragit till att KPI rört sig uppåt. 

Det visar SCB:s månadsstatistik.