Mariannes ilska: Regeringens pensionsförslag räcker inte till

Regeringens förslag om att höja bostadstillägget och garantipensionen är ett steg på rätt väg, menar Marianne Eriksson, vice ordförande i Tantpatrullen. 

Fast det duger inte. 

Helst vill hon ha ett helt nytt, mer rättvist pensionssystem som tar hänsyn till äldre kvinnors ekonomiska villkor.