Planet som påminner om jorden har upptäckts

Astronomer har upptäckt en planet med atmosfärisk vattenånga, vilket ses som en förutsättning för utomjordiskt liv.

Planeten är belägen inom den beboeliga zonen i närheten av en stjärna.