Polisledningen i Göteborg tillbakavisar stöldpåståenden

I en rad artiklar har GT avslöjat misstänkta stölder och brister i beslagshanteringen inom Göteborgspolisen. 

Men trots att flera poliser vittnat om sina egna och andras stölder står polisledningen i staden fast vid att det inte förekommer.  

– Av det som är känt nu tror jag inte det förekommit några stölder på det sätt som redogjorts för i artiklarna, säger Erik Nord, polischef i Göteborg. 

Ändå vill polisen skärpa rutinerna.