Steg för steg: Så kan viruset ta över kroppen

Coronaviruset sprids främst genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.

Inkubationstiden är enligt Folkhälsomyndigheten mellan två och 14 dagar – men när eventuella symtom som feber och hosta dyker upp har viruset redan påverkat kroppen på cellnivå.

Så här går det till.