Studie: Nya råden vid hjärt- lungräddning räddar liv

Sedan kravet på att utföra mun mot mun-metoden slopats har antalet som överlever plötsligt hjärtstopp ökat.