SVT överklagar domen om ”järnrörsfilmen”

SVT överklagar beslutet i tvisten med Kent Ekeroth (SD) om ”järnrörsfilmen”.

Public servie-företaget menar att Patent- och marknadsöverdomstolen har gjort en felaktig bedömning i avgörande frågor i fallet, skriver Siren.

Enligt domen ska SVT betala ersättning till den förre SD-profilen, utöver rättegångskostnaderna på 190 000 kronor.