Tunga KD-distrikt tänker köra över Busch Thors hårdare migrationslinje

UMEÅ. Frågan om familjeåterförening har splittrat Kristdemokraterna rakt igenom och kan nu komma att bli en ödesfråga i kampen mellan det nya och det gamla Kristdemokraterna. 

När partiets högst beslutande organ samlas i Umeå planerar nu nästan en tredjedel av partistyrelsen och två av de fyra största distrikten att köra över partistyrelsens förslag om en stramare anhöriginvandring. 

– Det här är en väldigt besvärlig fråga och är väl egentligen inte så lämpad för offentliga debatter, säger den tidigare partiledaren Alf Svensson. 

– En sådan typ av fråga som är väldigt viktig för partiets identitet, säger partistyrelseledamoten Anders Sällström (KD) som tänker rösta emot förslaget.